Tjenester


Våre gode kunders byggrelaterte behov og ønsker har vært den viktigste årsaken for vår eksistens. Vi tilbyr alt det vi utmerker oss som best i. Mer nøyaktig informasjon om tjenestene fra vårt selskap finner du under de følgende valgene:

  • Vi monterer fabrikkproduserte hus av elementer og romelementer
  • Vi utfører alle typer tømrerarbeid
  • Vi har storartede samarbeidspartnere for utføring av alt generelt byggearbeid
  • Vi dekker fasader med bordkledning eller puss
  • Vi monterer vinduer og dører og monterer møbler
  • Vi legger parkett og utfører listverk
  • Vi bygger utendørs terrasser, trapper og rekkverk
  • Som vår nyeste tjeneste tilbyr vi taktekking med PVC-materiale.

Montering av elementhus

Vårt Team har lang erfaring med montering av bolighus og leilighetskomplekser både av enkle elementer og romelementer. Montering av fabrikkproduserte tak- og veggelementer skjer etter en forhåndsutformet monteringsplan. Som den viktigste faktoren regner vi skikkelige forberedelser av monteringsbrigaden, de tekniske beskrivelsene og planene og monteringstilbehøret.

De første hovedmålet er å få de monterte huselementene og husets råbygg «vanntett». Til montering av veggelementer hører også generelt montering av vinduer og dører, utbygging av fasaden, delvis innendørs gipsarbeid og utbygging av gesimskasse. Ved kranarbeid under montering legges det særlig vekt på sikkerhet.

Tømrerarbeid

Våre tømrere er de beste spesialistene i sitt fag med svært lang erfaring. De fleste i teamet er arbeidsmenn med «gylne hender» som ser en motiverende utfordring i alltid å oppnå et storartet sluttresultat ved å gjøre det til et virkelig mesterverk. Et utvalg av de beste utførte oppdragene fra våre menn kan du se på menyvalget referanser på vår hjemmeside.

Generelt byggearbeid

Vi har mange andre byggentreprenører som våre partnere, og med disse har vi på ulike prosjekter oppnådd et storartet samarbeid. Våre partnere er i stand til å tilby våre kunder moderne og rimelig prisede byggeløsninger, som omfatter bygging av fundament, rørlegging, elektrisk, svakstrømprosjekter og montering av sikkerhets- og overvåkingsutstyr, taktekking og også innendørs finish og malerarbeid.

Fasader

Vi tilbyr hovedsaklig to typer utbygging og sluttføring av fasader. På byggeprosjektene som utgjør vår vanlige daglige virksomhet bygger vi trefasader, gesimskasser og også balkongrekkverk og terrasser.

Vi sysselsetter også spesialister i murpussarbeid, som er i stand til med hell å utføre ulike typer isolasjons- og murpussarbeid på fasader.

 

Montering av vinduer og dører

Monteringstjeneste for vinduer og dører omfatter montering av produkter i henhold til produsentens krav og i samsvar med krav og teknisk bekreftede løsninger fra prosjekttegner eller arkitekt. Monteringstjenestene inneholder også generelt isolering, fullføring av vindusutforinger innendørs og utendørs, montering av vinduskarmer, montering av vannblikk og også om nødvendig håndtering av byggeavfall og etter avtale demontering av gamle vinduer.

Legging av parkett

Våre tømrere har lang erfaring med bygging og sluttføring av ulike typer parkettgulv. Generelt gir hver parkettprodusent svært nøyaktige veiledninger og krav som må følges ved montering av gulvdekket. Et utvalg av de beste utførte oppdragene fra våre menn kan du se på menyvalget referanser på vår hjemmeside.

Bygging av terrasser

For det meste bygges terrasser på søyler. Terrassens fundament må bygges under frostgrensen i bakken, minst en meters dypt. Det anbefales å grave grunnen under terrassen helt ren for jord og fylle den med sand for å unngå senere oppblomstring av planter under terrassen.
Terrassen bygges av impregnert tre.
Terrassebordene er enten slette eller riflede. De riflede bordene samler mer smuss i sporene, men er visuelt penere. Bordene festes med varmgalvaniserte spiker med forsenket hode eller med spesialskruer.

PVC-tak

PVC er et taktekkingsmateriale der taket i stedet for med vanlig bitumenbasert SBS-materiale på rull dekkes med PVC. Fordelen med materialet er stor slitestyrke. Bare ett enkelt lag PVC-belegg er i samme styrkeklasse som to lag vanlig bitumenbasert takpappmateriale. PVC-materialet monteres med spesielle maskiner og varmluftsblåsere, og i motsetning til ved montering av bitumenmateriale brukes det ved montering av PVC ikke åpen ild. Av tilgjengelige PVC- materialer bruker vi SIKAPLAN takbelegg. Materialet har 15 år garanti og garantien på utført arbeid er 5 år.

 

De første hovedmålet er å få de monterte huselementene og husets råbygg «vanntett». Til montering av veggelementer hører også generelt montering av vinduer og dører, utbygging av fasaden, delvis innendørs gipsarbeid og utbygging av gesimskasse. Ved kranarbeid under montering legges det særlig vekt på sikkerhet./p