Fasader


Vi tilbyr hovedsaklig to typer utbygging og sluttføring av fasader. På byggeprosjektene som utgjør vår vanlige daglige virksomhet bygger vi trefasader, gesimskasser og også balkongrekkverk og terrasser.

Vi sysselsetter også spesialister i murpussarbeid, som er i stand til med hell å utføre ulike typer isolasjons- og murpussarbeid på fasader.