Montering av elementhus


Vårt Team har lang erfaring med montering av bolighus og leilighetskomplekser både av enkle elementer og romelementer. Montering av fabrikkproduserte tak- og veggelementer skjer etter en forhåndsutformet monteringsplan. Som den viktigste faktoren regner vi skikkelige forberedelser av monteringsbrigaden, de tekniske beskrivelsene og planene og monteringstilbehøret.

De første hovedmålet er å få de monterte huselementene og husets råbygg «vanntett». Til montering av veggelementer hører også generelt montering av vinduer og dører, utbygging av fasaden, delvis innendørs gipsarbeid og utbygging av gesimskasse. Ved kranarbeid under montering legges det særlig vekt på sikkerhet.