Tjänster


Den främsta anledningen till vår existens ligger i våra ärade kunders behov och önskemål inom byggbranschen. Vi erbjuder det som vi är bäst på. Närmare information om tjänsterna som vårt företag erbjuder hittar du nedan:

  • Vi monterar prefabricerade hus av fabrikstillverkade hus- och rumselement
  • Vi utför alla snickeriarbeten
  • Vi har utmärkta samarbetspartners för alla allmänna byggarbeten
  • Vi utför fasadarbeten med träpanel eller puts
  • Vi monterar fönster och dörrar samt installerar möbler
  • Vi lägger parkettgolv och utför listarbeten
  • Vi bygger uteterrasser, trappor och räcken
  • Som nyhet erbjuder vi även takläggning med PVC-material

Montering av elementhus

Vårt Team har lång erfarenhet inom montering av prefabricerade villor och flerfamiljshus av hus- och rumselement. Montering av fabrikstillverkade vägg- och takelement på byggplatsen sker i enlighet med en, i förväg förberedd monteringsplan. Den viktigaste faktorn för ett lyckat resultat ligger enligt oss i bra förberedelser för monteringsteamet, tekniska beskrivningar och planering samt monteringstillbehör.

Det första huvudmålet är att göra de monterade huselementen och husboxen vattentäta. Montering av väggelement inkluderar normalt även montering av fönster och dörrar, fasadarbeten, en del gipsarbeten inomhus och montering av vindskivor. Vid kranarbeten under monteringen lägger vi stor vikt på säkerheten.

Snickeriarbeten

Våra snickare med sina mycket långa yrkeserfarenheter tillhör de bästa i branschen. Vårt team består till en stor del av hantverkare med ”gyllene händer” som ser en motiverande utmaning i att få fram ett klanderfritt slutresultat som är ett riktigt mästerverk. Ett urval av vårt teams bästa referensobjekt finns att skåda under menyvalet referenser på vår hemsida.

Allmänt byggarbete

Vi har ett flertal partners bland andra byggföretag som vi har haft ett lyckat samarbete med i många av våra tidigare projekt. Våra partners kan erbjuda våra kunder moderna och prisvärda bygglösningar som bl.a. byggnation av husgrunder, rör- och eldragning, svagströmsarbeten, installation av säkerhets- och bevakningsutrustning, takläggning samt finish- och måleriarbeten.

Fasader

Vi sätter upp främst två olika typer av fasader och utför ytbeläggningar. De vanligaste arbetena för oss på byggplatser är uppsättning av träfasader, montering av vindskivor samt byggnation av balkongräcken och terrasser.

Dessutom har vi våra specialister för putsarbeten som är duktiga på olika isolerings- och putsarbeten på fasader.

Montering av fönster och dörrar

Tjänsten för montering av fönster och dörrar innebär monteringsarbeten i enlighet med produktspecifika krav från tillverkaren samt projektörens eller arkitektens krav avseende byggtekniska monteringslösningar. Tjänsten inkluderar normalt även värmeisoleringsarbeten, slutbehandling av karmsidor inne och ute, montering av fönsterbrädor, fönsterbleck samt, vid behov, omhändertagande av byggavfall och, vid överenskommelse, borttagning av gamla fönster.

Läggning av parkettgolv

Snickare i vårt team har lång erfarenhet inom läggning och slutbehandling av olika parkettgolv. Oftast har alla parkettillverkare mycket noggranna instruktioner och krav som måste följas vid läggning av materialet. Ett urval av vårt teams bästa referensobjekt finns att skåda under menyvalet referenser på vår hemsida.

Byggnation av terrasser

Oftast byggs terrasser och altaner på stolpar. Grunden för en terrass eller altan måste läggas nedanför frostgränsen, på minst en meters djup. Marken under terrassen bör frigöras från befintlig jord och fyllas med sand för att undvika en senare spridning av växter under terrassen.
Terrasser och altaner byggs av impregnerat virke.
Terrassbrädor kan vara släta eller räfflade. Räfflade brädor samlar mer smuts i räfflorna, men har finare utseende. Brädorna monteras fast med varmförzinkad dyckert eller specialskruvar.

PVC-tak

PVC är en takbeläggning, där man i stället för den vanligast förekommande SBS bitumenmattan använder speciellt PVC-material. En fördel med materialet är dess höga beständighet. Enbart ett lager PVC-beläggning ger samma hållfasthetsklass som 2 lager vanlig bitumenmatta. PVC-beläggning läggs med hjälp av särskilda maskiner och varmluftsfläktar, i motsats till bitumenmattan används ingen öppen låga vid läggning av PVC-material. Vi använder SIKAPLAN takbeläggningar i PVC. Materialet har 15 års garanti och garanti för utförda arbeten är 5 år.