Fasader


Vi sätter upp främst två olika typer av fasader och utför ytbeläggningar. De vanligaste arbetena för oss på byggplatser är uppsättning av träfasader, montering av vindskivor samt byggnation av balkongräcken och terrasser.

Dessutom har vi våra specialister för putsarbeten som är duktiga på olika isolerings- och putsarbeten på fasader.