Montering av elementhus


Vårt Team har lång erfarenhet inom montering av prefabricerade villor och flerfamiljshus av hus- och rumselement. Montering av fabrikstillverkade vägg- och takelement på byggplatsen sker i enlighet med en, i förväg förberedd monteringsplan. Den viktigaste faktorn för ett lyckat resultat ligger enligt oss i bra förberedelser för monteringsteamet, tekniska beskrivningar och planering samt monteringstillbehör.

Det första huvudmålet är att göra de monterade huselementen och husboxen vattentäta. Montering av väggelement inkluderar normalt även montering av fönster och dörrar, fasadarbeten, en del gipsarbeten inomhus och montering av vindskivor. Vid kranarbeten under monteringen lägger vi stor vikt på säkerheten.