Montering av fönster och dörrar


Tjänsten för montering av fönster och dörrar innebär monteringsarbeten i enlighet med produktspecifika krav från tillverkaren samt projektörens eller arkitektens krav avseende byggtekniska monteringslösningar. Tjänsten inkluderar normalt även värmeisoleringsarbeten, slutbehandling av karmsidor inne och ute, montering av fönsterbrädor, fönsterbleck samt, vid behov, omhändertagande av byggavfall och, vid överenskommelse, borttagning av gamla fönster.