Teenused


Meie lugupeetud klientide ehitusalased vajadused ja soovid on olnud meie olemasolu peamiseks põhjuseks. Pakume kõike seda, milles oleme silmapaistvalt parimad.

Täpsemat teavet meie firma pakutavate teenuste kohta leiate allolevast valikust:

  • Monteerime elementidest ja ruumelementidest toodetud tehasemaju
  • Teostame kõiki puusepatöid
  • Omame suurepäraseid koostööpartnereid kõikideks üldehitustöödeks
  • Katame fassaadid puitlaudise või krohviga
  • Paigaldame aknaid ja uksi ja monteerime mööblit
  • Paigaldame parketti ja teostame liistutöid
  • Ehitame väliterrasse, treppe ning piirdeid

Elementmajade monteerimine

Tehases toodetud seinte- ja katuseelementide monteerimine ehitusobjektil toimub eelnevalt koostatud montaaziplaani alusel. Olulisemaks teguriks peame korraliku ettevalmistust montaazimeeskonna-, tehniliste kirjelduste ja plaanide ning montaazitarvikute ettevalmistamisel.

Esmaseks peamiseks eesmärgiks on monteeritud majaelemendid ja majakarp saada nn veekindlaks. Üldjuhul seinaelementide monteerimise juurde kuulub ka akende ja uste paigaldus, fassadi väljaehitamine, sisemised osalised kipsitööd ning tuulekasti väljaehitamine.
Olulist rõhku monteerimisaegsetel kraanatöödel pannakse turvalisusele.

Puusepatööd

Meie puusepad on väga pikaajalise töökogemusega oma ala parimad spetsialistid. Meeskonnas on enamuses „kuldsete kätega“ töömehed, kelle jaoks on motiveerivaks väljakutseks ja suurepärase lõpptulemuse saavutamiseks valmistada alati tõeline meitriteos. Valik meie meeskonna parimatest tehtud töödest on nähtavad meie kodulehel referentside menüüvalikus.

Üldehitustööd

Omame mitmeid partnersuhteid teiste ehitusettevõtetega, kellega oleme saavutanud eelnevatel projektidel suurepärase koostöö. Meie partnerid on võimelised pakkuma meie klientidele kaasaegseid ja taskukohaseid ehituslahendusi, milleks on vundamentide valmistamine, torutööd, elektritööd, nõrkvooluprojektid ja
valveseadmetike paigaldus, katusetööd ning ka siseviimistlus ja maalritööd.

Fassaadid

Teostame peamiselt kahte tüüpi fassaadide väljaehitamist ja viimistlustöid. Meie igapäevaseks tavaliseks tööks olemasolevatel ehitusobjektidel puitfassaadide väljaehitamine, tuulekatide väljaehitamine ning samuti ka rõdupiirete ja terrasside ehitamine.

Meil on tööl oma ala krohvitööde spetsialistid, kes on võimelised edukalt teostama erinevaid fassaadide soojustuse- ja krohvitöid.

 Akende ja uste paigaldus

Akende ja uste paigaldusteenus sisaldab toodete tootjatehase poolsete nõuete järgselt paigaldust vastavuses projekteerija või arhidekti poolt etteantud nõuetele ja tehnilistele kinnituslahendustele. Paigaldusteenus sisaldab ka üldjuhul, soojustamist, sisemiste ja välimiste aknapalede viimistlemist, aknalaudade paigaldust, veeplekkide paigaldust ning ka vajadusel ehitusprahi utliseerimist ja ka kokkuleppel vanade akende demonteerimist.

Parketi paigaldus

Meie meeskonna puusepad omavad pikaajalist kogemust erinevat tüüpi parkettpõrandate väljaehitamisel ja viimistlemisel. Üldjuhul annab iga parketi tootja väga täpsed juhendmaterjalid ja nõuded, mida tuleb põrandakatete paigaldamisel järgida. Valik meie meeskonna parimatest tehtud töödest on nähtavad meie kodulehel referentside menüüvalikus.

Terrasside ehitamine

Enamasti ehitatakse terrass postidele. Terrassi vundament tuleb ehitada maapinna külmumispiirist allapoole – s.t vähemalt ühe meetri sügavusele. Terrassi alune pind on soovitatav pinnasest täielikult tühjaks kaevata ning liivaga täita, et vältida hilisemat taimede paljunemist terrassi all.
Terrassi ehitamiseks kasutatakse immutatud puitu.
Terrassi laudis on kas sile või rihveldatud. Sile laudis on jala all pisut libedam kui rihveldatud. Rihveldatud laudis kogub oma soontesse rohkem prahti.
Laudu ei tohi külgepidi kokku kinnitada, sest puidule peab välitingimustes jääma ka paisumis- ja kahanemisruum.
Lauad kinnitatakse kuumtsink peitpeaga naeltega või spetsiaalsete kruvidega.